Vores historie

Ole Rømer Distrikt blev oprettet ved sammenlægning af to divisioner.

I forbindelse med rådsmøderne i foråret 2003 blev korpsets divisioner sammenlagt i nogle større distrikter, og de gamle divisioner blev ved samme lejlighed nedlagt. Ved den lejlighed fusionerede den gamle Vestvold division med den gamle Hedebo division, og man blev enige om et nyt distriktsnavn: Ole Rømer Distrikt.

Fra afstemningen i 2003 haves følgende beskrivelse af navnet:
”Ole Rømer (1644 -1710) er mest kendt for en af hans tids mest banebrydende videnskabelige opdagelser, nemlig at lys ”tøver”, eller har en endelig hastighed. Han byggede i 1704 et observatorium ved Vridsløsemagle, til aflastning for det på toppen af Rundetårn. Her målte han møjsommeligt stjerner og planeters positioner. Observatoriet blev forladt og glemt, indtil det atter blev fundet i 1978. I dag er der et museum (Krak 145 B4), og fundamentet er blevet rekonstrueret. ”

Beskrivelse af vores nye distriktsvåbenmærke:

På en Kongeblå himmel ses i midten en, i sølv udført, stor 5-takket stjerne, flankeret af 2 mindre og lavere placerede, ligeledes 5-takkede stjerner. Disse symboliserer stjernerne, som Ole Rømer (1644 – 1710) opdagede fra sit observatorium, ligesom han opdagede at lyset har en hastighed. Den store sølvrombe forestiller Herstedhøje, hvor Ole Rømer byggede sit andet observatorium tilbage i 1704.
De tre bølger på hver side af romben, viser at distriktet går helt ud til vandet, men at det ikke stopper os. Ole Rømer Distrikt har distriktsgrænse ud til Køge Bugt, ligesom store dele af distriktet er gennemskåret af større og mindre vandløb.
Den Franske lilje er symbolet for spejderne og treenigheden.